Product Description

חלק מהתשלום מועבר לאומנית ישירות כתמלוגים .

ד"ר ויקטוריה ריגיירה היא אומנית ישראלית, היוצרת יצירות אמנות באמצעים דיגיטליים. ויקטוריה היא רופאה פסיכיאטרית בהכשרתה , המאמינה שבצד הטיפול התרופתי והמילולי יש מקום לשימוש באמצעים בלתי מילויים, כמו תנועה ויצירה.

עבודתה היא שילוב בין אלמנטים אבסטרקטיים לפיגורטיביים, כביטוי לנקודת מפגש פנימית של דמיון ומציאות. יצירותיה מתאפיינות בצבעים עזים, מסר לכח וחיוניות.

ישנם שלושה נושאים עיקריים שבאים לידי ביטוי ביצירתה , והם האבסטרקט , בתים , וסדרה של עבודות בנושא בעלי חיים.
תמונות האבסטרקט עשירות בצבעים ובתנועה , כביטוי לעולם של רגשות ומתן חופש לדמיון. עבודות בנושא בתים עוסקות בבית כחלק מהפרט, המשקף את המציאות הפנימית והחיצונית של חייו, התפתחותו ואת "המרחב המוגן" שלו.